imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
 
286 oldal
17x24 cm
2011
Székely Ferenc (szerk.)
Templomra szállt bánatmadár

pusztakamarási magyarok

    A kötet a Kemény Zsigmon és Sötő András személye és neve által nagy ismertségre emel­ke­dett faluval kapcsolatos írásokat tömöríti, három csoportra tagolva a különböző műfaji írásokat. Az első ciklus (Sziget a Holttengerben) a települést mutatja be, különös tekintettel refor­mátus magyar lakosságára, múltját, a falu életében meghatározó szerepet vivő báró Kemény családot. A népi kultúrájáról Faragó József két kevésbé ismert dolgozata nyújt képet és Székely Ferenc összefoglalása. A Két író című ciklus a falu két nagy író-fiáról, Kemény Zsigmondról és Sütő Andrásról szól; a Sütőhöz kapcsolódó írásokat a temetés, illetve a megemlékezés ihlette. A harmadik ciklus (Adatok tükre) a Székely Ferenc összegyűjtötte feljegyzések, kimu­tatások mellett bemutatja a lelkészek sorát, akik mind ez ideig a gyülekezetet szolgálták. Érdekes színfolt Szász István Tas két írása, egyik a gyülekezetalapító Péterfy Károly lelkész és családjának rövid bemutatása, míg a másik saját családjának Pusztakamaráshoz köt­hető tagjairól szól, illetve meghatározó szerepükről a falu gazdasági felemel­ke­dé­sében. A kötet, bár írásai műfajilag, terjedelmüket tekintve igen sokszínű mintegy mintát kíván szolgáltatni a településekhez köthető dolgozatok összegyűjtésére, egyfajta lírai falukönyv megvalósítására.

  40,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12