imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
 

2011
Wagner Péter
Szilágysági útirajzok

    Wagner Péter programszerűen járja Erdély jellegzetes tájait, jónéhány album készült már e barangolásain készült grafikáiból (Gyimes, Szászföld, Szék). Színes grafikai lapjai a nagyközönség számára kevésbé ismert szilágysági falvakba, városokba kalauzol el, elsősorban az ember alakította táj, falukép, szép, jellegzes épület vagy éppen épületbelső jelenik meg lapjain. Alkotójuk tudniillik építész, s ekként természetsen sokkal fogékonyabb az ember alkotta építményekre, és érzékenyebb is a bennük megtestesülő harmóniákra. A mappa önálló lapokat tartalmaz, így könnyűszerrel lehet akár rögtönzött kiállítást is összerakni a segítségükkel, vélhetően nagy haszonnal szolgálja majd a szilágysági civil szervezetek munkáját, programjait. Az évek során ? Szilágy megyében és egyebütt ? szervezett bemutatók látogatottsága, sikere híven jelezte a közönség igényét a Wagner Péter megközelítésmódjára.

  150,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12