imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Sorozatok >> Történelmi regények
 
286 oldal
14x20 cm

Szemlér Ferenc
A mirigy esztendeje

    A könyv címe talán megdöbbenti a mai olvasót, mögötte ugyanis egy szó jelentésváltozása húzódik meg. Szemlér Ferenc történelmi regényében ugyanis a mirigy nem más, mint a pestis 18. századi erdélyi neve. A „lipóti diplomát” 1691-ben az erdélyi rendek is elfogadták, s ezzel a katolikus restauráció előtt szabad út nyílt. A többnemzetiségű és -felekezetű Brassó e regénycselekmény tere, az a város - és vidéke -, amely szászok, magyarok, románok, csángók olvasztótégelye, de e nemzetiségek érdekirányultságait a felekezeti hovatartozás jelentősen átszínezi. Ebbe a bonyolult társadalmi hálóba robban bele a pestisjárvány, amelynek okát kutatni jószerével szentségtörés volt ez idő tájt, de még azt is palástolni illett - persze a kereskedelem zavartalanságának megóvása végett -, hogy felütötte valahol a fejét. A regényben Szüle Istvánnak, az udvarhelyi cserzővarga félárva fiának a pozsonyi evangélikus főiskolától a székelypalánkai, isten háta mögötti parókiáig vezető életútját, családi krónikáját követhetjük. Sorsa nyomvonalát a szellemi munka becsülete, a rá bízottak melletti valóságos elköteleződés, az intrikus karrieristák iránti megbocsátó elfogadás, a szerelem és a tragédia cövekeli ki.

  27,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12