imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Sorozatok >> Téka
 
206 oldal

2011
Szalárdi János
Siralmas Magyar Krónikája

    A Siralmas magyar krónika kulcsát elsősorban nem forrás-értékében kell látnunk, hanem abban, hogy aktív kortársa volt az eseményeknek, amelyeket jelenkori történeti krónika formájában magyarul rögzített. Tárgyát Mohács után kezdi, majd a 17. század 30-as éveitől - tehát nagyjából attól kezdve, hogy maga is részese az Erdélyben törté­n­tek­nek - részletes, sokszor oknyomozó módon tárgyalja a politikai és katonai ese­mé­nyeket. Miután ismerteti Báthori Zsigmond ellentmondásos uralmát, Báthori Gábor, majd Bethlen Gábor uralkodásáról szól, illetve ismerteti Bran­den­burgi Katalin uralkodását és kapcsolatait Csáky Istvánnal. Mint jelenlévő, aktív ember jelenik meg az I. Rákóczi György idejében történt politikai, sőt közéleti események felsorakoztatásában. Ezután vázolja az Esterházy Miklós palatinus, tulajdonképpen a Habsburg-uralom ellen irányuló küzdelmet, ezen belül pedig részletesen és színesen elmeséli az I. Rákóczi György erdélyi uralmát eldöntő raka­mazi csatát. Leírja a Rákóczi- csapatok képviselte Erdély részvételét Brünn meg­ostromlásában, kibontja a lengyelországi hadjárat történetét és erdélyi következményeit. Közli Ke­mény Jánosnak a tatár fogságból küldött levelét is. Ismerteti Nagyvárad tatár foglalását. Kemény János szerepének megvilágítását a nagyszőllősi csata (1662. jan. 23.) és Kemény eleste zárja. A krónika 1662-vel zárul.

  18,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12