imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
 


Balázs Sándor
Az Én bölcselete(m)

    Az idős filozófiatörténet-professzor ezúttal saját rendszeres bölcseleti vízióval áll az olvasó elé. Munkája voltaképpen átfogó lételmélet, amelynek meghatározó eleme az Én mint szubjektum, ennek többrétű - egyéni, társas, társadalmi - megvalósulása, illetve létkonstituáló funkciója. Miközben a szerző lépten-nyomon hangsúlyozza, hogy korántsem tartja egyedüli „üdvözítő” megoldásnak ezt az Én-filozófiát, következetesen elhatárolódik a szubjektív idealista bölcseletektől is, és óvatosan, mintegy defenzívában határozza meg szellemi pozícióját a vallásos világnézetek terében.

  25,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12