imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött. I. 468, II. 324, III. 322
17X24 cm
2010
Balázs Sándor
Román képviselet a dualista Magyarország parlamentjében

    I. Beszédek 1906-1909
II. Beszédek 1910-1918
III. Analógiák
Balázs Sándor háromkötetes munkájának első két kötetében válogatást közöl a román parlamenti képviselőknek a magyar képviselőházban 1906- 1918 között elhangzott beszé­deiből. A harmdik kötetben a magyar parlament román nemzetiségű képviselőinek tevékenységét értelmezi. A szerző amellett érvel, hogy a többségi magyar és a kisebbségi román álláspontok között azért sem lehetett konszenzus parlamenti hozzászólásaikban, mert más-más nemzetfogalmak felől közelítették meg gondjaikat. A szerző azt a közös mozgási sávot keresi a két fél gondolkodásában, ameddig a két nemzetfogalom ''toleranciája'' engedi feszíteni a fogalmak kereteit. A parlamenti felszólalá­sok­ban elemzi az államnemzeti terminológiát használó magyar fél Magyarországon kívüli magyarokról, a Román Királyságbeli románokról szóló diskurzusát, ugyanakkor azt is, hogy a románok hasonló tematikájú diskurzusa hogyan vált metaforikát és terminológiát annak okán, hogy ők kultúrnemzet-fogalomban állnak. Ez a második kötet a román képviselők 1910 és 1918 között elhangzott képviselőházi beszédeit, parlamenti felszólalásait tartalmazza.

   

 
 
redge
  imag13 foother imag12