imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
128 oldal
21x26 cm
2009
Szabó Tamás
Portrék műteremben

Bevezetőt és az életrajzokat Murádin Jenő írta

    Szabó Tamás fotóművész, született Aradon, 1935. február 18-án. (Szülei az An­to­nescu-rendszer kisebbségellenes poli­tikája miatt 1941-ben telepedtek át Kolozs­várra.) 1954 és 1962 között a kolozsvári egyetem Központi Film- és Fotólabo­ratóriumának munkatársa. 1962-tól nyugdíjazásáig az Erdélyi Néprajzi Múzeum fényképésze volt. Folyóiratokban, évkönyvek­ben és napilapokban jelentek meg nagy számban fényképei, műteremfelvételei, reprodukciói. Felvételeivel és tárgyfotóival számos kiadványt illusztrált; művészfelvételeiből kiál­lításokat szervezett. Fog­lal­ koztatta a légi fényképezés. Szenvedélye a repülőmodellezés és barlangászat a mindennapitól eltérő témák képi megörökítésében segítették. A kötet Szabó Tamás fotóművész erdélyi képzőművészekről készített műtermi portréit tartalmazza, amelyekhez Murádin Jenő írt rövid életrajzi bemutatót és válogatott rövid szemelvényeket a megjelent kritikákból, recenziókból

  29,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12