imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
441 oldal
17x24 cm
1994
***
Székely oklevéltár III.

Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek 1598-1600
Közzéteszi Demény Lajos, Pataki József és Tüdős S. Kinga

    Jelen kötetünk a XVI. század utolsó három évéből (1598-1600) ránk maradt udvarhelyszéki jegyzőkönyveket foglalja magában. Abból a mozgalmas, de nem kevésbé tragikus korszakból, amelyben a székelyek közösségi jogokon álló szabadságuk tiszteletben tartását érték el. Az önálló Erdélyi Fejedelemség megalakulása 1541 után és főleg az 1562. évi székely felkelés gyökeres változást hozott a székely történelemre vonatkozó források tekintetében is. Egyszerre tetemesen megnőtt a székelyekre vonatkozó oklevelek száma, több országgyűlési határozat tárgyává lép elő a székely kérdés, ránk maradtak részletek székely lustrákból és katonai összeírásokból, követték a sort a rendekhez vagy a fejedelemhez intézett panaszlevelek, mint többször szólnak róluk a krónikákban stb. Ezeket azonban messze meghaladják a XVI. század végi, magyar nyelven írt udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek. A Székely Oklevéltár harmadik kötete ezt a páratlan értékű forrást célozta meg, azzal a szándékkal, hogy 1600-ig bezárólag teljes egészében közölje az említett jegyzőkönyvek szövegét.

  15,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12