imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
468 oldal
16,5x24,5 cm
2002
***
Csángómagyar népballadák

Összesítő válogatás Faragó József gondozásában, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel

    Faragó József az Ószékely népballadák című válogatása után a magyar balladaköltészet másik jellegzetes és gazdag tartományának költői értékeiről szeretne áttekintést kínálni népköltészetünk barátainak. A szélesebb olvasóközönségnek mostanáig nem volt lehetősége a csángó balladák együttes megismerésére. Jelen kötet ezt a hiányosságot igyekszik pótolni tetemes balladaanyagával, melyet tájszójegyzék és Faragó József tanulmánya, illetve jegyzetei egészítenek ki.

  27,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12