imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  kartonborító, ragasztott
182 oldal
10x19 cm
1996
Varga Gábor
Históriás beszéd avagy Kronosz elkomorodása

    ''Habeant sua fata libelli''... Kötetem elbeszéléseinek legnagyobb részét az ''Arany-kor'' legsötétebb, leggerincpróbálóbb, leglélekölőbb esztendeiben vetettem papírra - áfiumként tébolyulás ellen, a közért való tenniakarás legutolsó, talmi lehetőségeként. A História hőseit (s szenvedő alanyait) tetemre citálva tulajdon vívódásaimat, saját kétségbeesésemet, önnön kiútkeresésemet próbáltam megfogalmazni; az óhatatlanul kínálkozó történelmi analógiákból a kifürkészhetetlent, a lehetséges jövőt próbáltam kikémlelni - akkor, amikor úgy tűnt, bevégeztetett. Kronosz immár nem számunkra méri a kiszabott időt... (Varga Gábor)

  5,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12