imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
376 oldal
17x24 cm
2008
***
Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika

A 2006-os évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai
Csörsz Rumen István szerkesztésében

    Ez a tanulmánykötet a két konferencia előadásait és felkérésre készült írásokat tartalmaz magyarországi, erdélyi és németországi szerzők tollából. Az irodalomtörténészek mellett zenetörténészeket, néprajzkutatókat, művészettörténészt és turkológust is találunk. A tanulmányok nemcsak Tinódi költői és zenei munkásságára tekintenek új nézőpontokból, hanem tágabban a régi verses epika utóéletéről is tudósítanak, egészen Arany Jánosig. A kötet függelékében kapott helyet Tinódi életének és a jelenkorig tartó kultuszának kronológiája, amely nélkülözhetetlen segítség lesz minden további kutatáshoz.
(ISBN 978-973-26-0911-8)

  25,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12