imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
180 oldal
14x20 cm
2007
Szász István Tas
Beszédes hallgatás

Avagy három Hitel és ami utána következett

    A kötetet akár sajtótörténeti nyo­­mozásnak is tekinthetjük, hi­szen szerzője, a Kolozsvárott meg­jelent tekintélyes folyóirat egykori ''házigazdáinak'' gyermeke, arra keres magya­rázatot, hogy utókora miért lúgozta ki több mint fél évszázadon ke­resz­tül a Hitelt az erdélyi sajtó­történetből. Nyomozása rend­jén persze megtudhatjuk, hogy kik voltak a lap belső és külső mun­ka­társai, milyen jelentős toll­for­gatók tartoztak holdud­va­rához. A számtalan tanulság­gal és érdekes következtetéssel szol­gáló könyv fontos lépést je­lent a folyóirat és mun­ka­társai újraértékelésé­nek útján.

  16,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12