imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  kartonborító, rgasztott
217 oldal
13x20 cm
2002
Gegesi László, Nagy Ödön, Székely Ferenc
Népi gazdálkodás Havadon

    A korábban megjelent Vál­tozó népi kultúra Havadon című munka folytatását tartja kezében az olvasó. Míg az előző kötet társadalmi néprajzi vizsgálat, a falu szellemi életével foglal­ko­zik, emez, mint a címe is jelzi, a falu gazdasági életének rész­le­tes elemzését nyújtja. A kötet két nagy témakörben, fejezetekre bontva árnyaltan mu­tatja be a férfifoglalkozásokat és az asszonyi foglalkozásokat, nem feledkezve meg a hagyo­má­nyok­ról és azok változásairól az idők során.

  9,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12