imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
80 oldal
18x20 cm
2006
Murádin Jenő
A felsőbányai művésztelep

    Murádin Jenő a felsőbányai mű­­vész­telepről írt könyvében szá­mos izgalmas művészet­tör­téneti tényre hívja fel a fi­gyel­met, első­sorban arra, hogy a nagy­bá­nyai festőtelep mellett a felső­bányai művésztelep is je­len­­tő­ség­gel bír a festészet, és álta­lá­nosságban a képző­művé­szet tör­té­­netében. Kiderül, hogy a felsőbányai telep létrejötte szükségszerű volt, különösen, ha figyelembe vesszük a nagybányai vezető­ség­nek az újí­tásoktól való ide­gen­kedését, elzár­kózását. Az új telep első­sorban a fiatalabb ge­nerációnak, illetve a nagybányai zártságtól óvakodók­nak biztosít helyet.

  19,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12