imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
370 oldal
21x30 cm
1998
Csőgör Enikő
Tordatúr hiedelemvilága

    A könyv a Kolozsvár és Torda között elhelyezkedő, néprajzi szem­­­pontból jóformán isme­ret­len magyar-román vegyes la­kosságú település hiedelem­mo­nog­ráfiáját kínálja. Gazdag adat­anyagával, jól körülhatárolt mód­szereivel hasz­nos kutatási mo­dellel szolgál a további ku­ta­tá­sokhoz.

  20,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12