imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9rolunkmic1kituntetesekmic2munkatarsakmic3kiadvanyokmic4kapcsolatimag10 trcorner
ledge
Önálló köteteink
  keményborító, kötött
526 oldal
14,5x20,5 cm
2004
Csetri Elek
Gyulay Lajos: Napló (1820-1848)

    A napló műfajára az utóbbi időben fokozottan figyel az irodalomtörténet. Minthogy ki­de­rült, hogy a mai megha­tá­rozás, mely igen intim műfaj­ként definiálja a naplót, nem vetíthető vissza korábbi korokra, a kutatók elkezdtek ezeknek a szövegeknek a pragmatikájával, valamint az ezek által a szö­ve­gek által körülírt olvasó­fo­ga­lom­mal fog­lal­kozni. Azért nagyon érdekes a mai kutatás számára Gyulay Lajos naplójának jelen kiadása, mert a naplóírásnak egy adott kontextusban, adott körül­mények között kialakult egyéni habitusán kívül az ilyenfajta szö­vegek használatának még egy olyan módja olvasható ki belőle, amely a 19. században kánoni volt.

  15,00 lej

 
 
redge
  imag13 foother imag12