imag1 imag2 imag3 imag6
imag7 imag8 imag9Titlurimic2Colaboratorimic2Contactimag10 trcorner

CATALOG 2008

 

 

1

[Autor]

Balázs Sándor

 

[Titlu]

Magyar képviselet a királyi Románia parlamentjében

 

[Titlu în lb. română]

Parlamentarii maghiari în parlamentul României interbelice

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

33 coli tipografice, 523 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0911-8

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea este un studiu amplu despre activitatea parlamentarilor maghiari în parlamentul României interbelice. Pe lângă studiul istoriografic adnotat bogat cartea conţine o culegere a discursurilor acestor parlamentari.

 

2

[Autor]

Biró József

 

[Titlu]

Erdély beszélő kövei

 

[Titlu în lb. română]

Studii de istoria artei

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

30,66 coli tipografice, 368 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0918-7

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Studiile lui Bíró József, savantul arhitecturii baroce apar în culegerea lui Sas Péter.

 

3

[Autor]

Brandolinus, Aurelius

 

[Titlu]

Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról és a testi betegség elviseléséről

 

[Titlu în lb. română]

Dialogul lui Aurelius Brandolinus despre soartă şi suportarea bolilor trupului

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

dialog

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

13,25 coli tipografice, 212 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0924-8

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Dialogul scris în limba latină este tradus de Ledán István, şi apare cu studiul doamnei Horváth Ágnes, membru al Societăţii Marsilio Ficino din Florenţa. Cartea este ediţie îngrijită, conţine bibliografie.

 

4

[Autor]

Kádár Magor

 

[Titlu]

Kampánykommunikáció

 

[Titlu în lb. română]

Comunicarea de campanii

 

[Subtitlu]

Kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhez

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

10,43 coli tipografice, 167 pagini, broşat

 

[ISBN]

978-973-26-0905-7

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

Opus

 

[Descriere]

Cartea lui Kádár Magor este un studiu amplu în tematica comunicării de campanii.

 

5

[Autor]

Murádin Jenő

 

[Titlu]

A megsebzett szobor

 

[Titlu în lb. română]

Monumente rănite

 

[Subtitlu]

Elpusztult vagy megsérült erdélyi magyar emlékművek repertóriuma

 

[Gen]

istoria artei

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

11,5 coli tipografice, 183 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0919-4

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea este un repertoriu ştiinţific al monumentelor maghiare rănite sau distruse din secolul al 19-20-lea. Cartea conţine o bibliografie amplă.

 

6

[Autor]

Palkó Attila – Szentimrei Judit

 

[Titlu]

Marosmagyarói varrottasok és szőttesek

 

[Titlu în lb. română]

Cusături şi ţesături din Aluniş

 

[Subtitlu]

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

 

[Date tehnice]

26 coli tipografice, 416 pagini, broşat

 

[ISBN]

978-973-26-0891-3

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Studiile de etnografie ale lui Palkó Attila şi Szentimrei Judit descriu şi analizează tipologia cusăturilor şi ţesăturilor din Aluniş.

 

7

[Autor]

Szabó Miklós

 

[Titlu]

Mélyre nyúló gyökerek

 

[Titlu în lb. română]

Monografia satului Mădăraş

 

[Subtitlu]

Mezőmadaras 800 éves története

 

[Gen]

monografie

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

18,25 coli tipografice, 300 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0923-1

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea este un studiu istoriografic, o monografie a trecutului satului Mădăraş.

 

8

[Autor]

Szirmay Antal

 

[Titlu]

Magyarország szóképekben

 

[Titlu în lb. română]

Hungaria in parabolis

 

[Subtitlu]

Hungaria in parabolis

 

[Gen]

istoriografie

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

24,31 coli tipografice, 389 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0874-6

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

Téka

 

[Descriere]

Cartea este o ediţie adnotată a parabolelor lui Szirmay Antal, un literat de la începutul secolului al 19-lea. Ediţia este îngrijită de dr. Csörsz Rumen István, angajat al Institutului de Istoria Literaturii al Academiei Maghiare. Cartea conţine studiu introductiv, bibliografie, index, explicaţii de cuvinte.

 

9

[Autor]

***

 

[Titlu]

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika

 

[Titlu în lb. română]

Studii despre Tinódi Sebestyén

 

[Subtitlu]

A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

23,5 coli tipografice, 376 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0911-8

 

[An apariţie]

2008

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea este volumul pentru Conferinţele Tinódi care au avut loc la Cluj-Napoca şi la Budapesta în 2006.

 

CATALOG 2009

 

 

1

[Autor]

Borcsa János

 

[Titlu]

Merítés

 

[Titlu în lb. română]

Studii şi articole

 

[Subtitlu]

Kritikák, tanulmányok és jegyzetek 2005-2008

 

[Gen]

critică, studii şi însemnări

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

10 coli tipografice, 160 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0925-5

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea conţine o culegere de studii şi articole ale lui Borcsa János, critic şi istoric literar maghiar.

 

2

[Autor]

Csetri Elek

 

[Titlu]

Erdély az ébredő Európában (1825-1848)

 

[Titlu în lb. română]

Transilvania în Europa reformatoare (1825-1848)

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

21 coli tipografice, 331 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0950-7

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea conţine studiile istorice ale domnului profesor universitar Csetri Elek în tematica istoriei Transilvaniei între 1825-1848.

 

3

[Autor]

Fodorpataki László

 

[Titlu]

A növények ökofiziológiájának alapjai

 

[Titlu în lb. română]

Bazele ecofiziologiei generale

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

26,25 coli tipografice, 428 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0931-6

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Colecţia Cărţilor Universitare

 

[Descriere]

Cartea universitară conţine materialul cursului Bazele ecofiziologiei generale de la Universitatea Babeş-Bolyai.

 

4

[Autor]

Kelemen Lajos

 

[Titlu]

Művelődéstörténeti tanulmányok II.

 

[Titlu în lb. română]

Scrieri de istoria culturii II.

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

37,5 coli tipografice, 595 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0929-3

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea conţine studiile lui Kelemen Lajos despre istoria culturii maghiare.

 

5

[Autor]

Klusch, Horst

 

[Titlu]

Az erdélyi szászok betelepedéséről

 

[Titlu în lb. română]

Despre colonizarea saşilor în Transilvania

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

7,75 coli tipografice, 125 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0920-0

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Studiul lui Horst Klusch descrie istoria colonizării saşilor de pe teritoriul Transilvaniei.

 

6

[Autor]

Kőrösi Csoma Sándor

 

[Titlu]

Buddha élete és tanításai

 

[Titlu în lb. română]

Viaţa şi învăţăturile lui Buddha

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

9,5 coli tipografice, 227 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0927-9

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Téka

 

[Descriere]

Studiu despre viaţa şi învăţăturile lui Buddha.

 

7

[Autor]

Makkai Sándor

 

[Titlu]

Erdélyi szemmel

 

[Titlu în lb. română]

Eseuri

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

eseuri

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

10,5 coli tipografice, 167 pagini, broşat

 

[ISBN]

978-973-26-0946-0

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Ediţie adnotată a eseurilor lui Makkai Sándor, scriitorul şi episcopul maghiar din prima jumătate a secolului 20.

 

8

[Autor]

Monumente istorice din Transilvania

 

[Titlu]

Műemlékes füzetek

 

[Titlu în lb. română]

 

 

[Subtitlu]

Déva – Ferences kolostor; Déva – Magna curia; Kolozsvár – Kós Károly Brétfű utcai ház; Radnót – Kastély; Déva – A vár; Medgyes – Egykori ferences templom; Magyarózd – A Radák–Pekri kastély

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

12x19 cm

 

[ISBN]

Déva – Ferences kolostor (978-973-26-0906-4); Déva – Magna curia (978-973-26-0907-1); Kolozsvár – Kós Károly Brétfű utcai ház (978-973-26-0909-5); Radnót – Kastély (978-973-26-0908-8); Déva – A vár (978-973-26-0935-4); Medgyes – Egykori ferences templom (978-973-26-0936-1); Magyarózd – A Radák–Pekri kastély (978-973-26-0937-8)

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Seria Monumente istorice din Transilvania

 

[Descriere]

Noile volume ale seriei Monumente istorice din Transilvaniaoferă o descriere de istoria artelor a următoarelor monumente: Mănăstirea franciscană şi Magna Curia din Deva şi Casa Kós de pe str. Breaza din Cluj-Napoca.

 

9

[Autor]

Papp Judit

 

[Titlu]

Általános mikrobiológia I.

 

[Titlu în lb. română]

Microbiologie genedală I.

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

manual universitar

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

16,25 coli tipografice, 260 pagini, broşat

 

[ISBN]

978-973-26-0928-6

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Colecţia Cărţilor Universitare

 

[Descriere]

Carte universitară de microbiologie generală.

 

10

[Autor]

Péter László

 

[Titlu]

TP 5.0

 

[Titlu în lb. română]

TP 5.0

 

[Subtitlu]

Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

402 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0932-3

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Colecţia Cărţilor Universitare

 

[Descriere]

Studiu sociologic despre cinci probleme sociologice globale.

 

11

[Autor]

Sas Péter

 

[Titlu]

Dsida Jenő emlékezete

 

[Titlu în lb. română]

In memoriam Dsida Jenő

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

memoriu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

35,25 coli tipografice, 516 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0944-6

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea conţine o culegere de studii scrise despre marele poet: Dsida Jenő.

 

12

[Autor]

Szabó Tamás

 

[Titlu]

Portrék műteremben

 

[Titlu în lb. română]

Portrete de atelier

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

portret

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

8 coli tipografice, 128 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0942-2

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Szabó Tamás ne aduce o culegere a biografiilor marilor pictori din Transilvania şi o scurtă descriere a caracteristicilor operelor fiecăruia.

 

13

[Autor]

Veress Péter Ilona

 

[Titlu]

Mezőcsávási gyermekfolklór

 

[Titlu în lb. română]

Folclor de copii din Ceauaşu de Câmpie

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studiu

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

16,5 coli tipografice, 264 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0892-0

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Studiu etnografic despre folclorul de copii din Ceauaşu de Câmpie.

 

14

[Autor]

Zirkuli Péter

 

[Titlu]

Egy átmenet krónikája. Párizs, 1989-1994

 

[Titlu în lb. română]

Cronica unei tranziţii

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

însemnări

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

26 coli tipografice, 416 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0962-0

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Gordiusz

 

[Descriere]

Zirkuli Péter, reporterul Radioului Europa Liberă analizează tranziţia din 1989-1994 a României. Putem afla ce s-a putut vedea la Paris din revoluţia din 1989.

 

15

[Autor]

Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.)

 

[Titlu]

Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România

 

[Titlu în lb. română]

 

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

 560 pagini, ragasztott

 

[ISBN]

978-973-26-0971-2 (împreună cu Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale ISBN: 978-606-92223-5-5)

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Studii despre condiţia minorităţilor

 

[Descriere]

Studiu sociologic despre procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România.

 

16

[Autor]

Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.)

 

[Titlu]

Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában

 

[Titlu în lb. română]

Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

 574 pagini, ragasztott

 

[ISBN]

978-973-26-0972-9 (împreună cu Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale ISBN: 978-606-92223-6-2)

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Studii despre condiţia minorităţilor

 

[Descriere]

Studiu sociologic despre procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Carte apărută în limba maghiară.

 

17

[Autor]

Kiss Tamás

 

[Titlu]

Perspectivă administrativă?

 

[Titlu în lb. română]

 

 

[Subtitlu]

O analiză comparativă a discursului demografic maghiar din România

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

 272 pagini, ragaszott

 

[ISBN]

978-973-26-0970-5 (împreună cu Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale ISBN: 978-606-92223-3-1)

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Studii despre condiţia minorităţilor

 

[Descriere]

Cartea conţine o analiză comparativă a discursului demografic maghiar din România.

 

18

[Autor]

Fosztó László

 

[Titlu]

Colecţie de studii despre romii din România

 

[Titlu în lb. română]

 

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

 232 pagini, ragaszott

 

[ISBN]

978-973-26-0969-9 (împreună cu Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale ISBN: 978-606-92223-4-8)

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Studii despre condiţia minorităţilor

 

[Descriere]

Colecţie de studii despre romii din România.

 

19

[Autor]

Olti Ágoston – Gidó Attila

 

[Titlu]

Minoritatea maghiară în perioada comunistă

 

[Titlu în lb. română]

 

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

 565 pagini, ragaszott

 

[ISBN]

978-973-26-0973-6 (împreună cu Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale ISBN: 978-606-92223-8-6)

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Studii despre condiţia minorităţilor

 

[Descriere]

Studii sociologice despre minoritatea maghiară în perioada comunistă.

 

20

[Autor]

Horváth István – Tódor Erika Mária

 

[Titlu]

Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség

 

[Titlu în lb. română]

Statele naţionale, globalizare şi bilingvism

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

 348 pagini, ragaszott

 

[ISBN]

978-973-26-0974-3 (împreună cu Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale ISBN: 978-606-92223-9-3)

 

[An apariţie]

2009

 

[Colecţie ştiinţifică]

Studii despre condiţia minorităţilor

 

[Descriere]

Studii sociologice despre statele naţionale, globalizare şi bilingvism.

 

CATALOG 2010

 

 

1

[Autor]

Dávid Gyula (ed.)

 

[Titlu]

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V/1

 

[Titlu în lb. română]

Lexiconul Literaturii Maghiare din România V/1

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

lexicon

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

44 coli tipografice, 630 pagini, legat

 

[ISBN]

973-26-0669-X, V/1. Köt: 978-973-26-0961-3

EME: 978-606-8178-01-1, V/1. Köt: 978-606-8178-02-8

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Lexiconul literaturii maghiare.

 

2

[Autor]

Dávid Gyula (ed.)

 

[Titlu]

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V/2

 

[Titlu în lb. română]

Lexiconul Literaturii Maghiare din România V/2

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

lexicon

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

44 coli tipografice, 700 pagini, legat

 

[ISBN]

973-26-0669-X, V/2. Köt: 978-973-26-0997-2

EME: 978-606-8178-01-1, V/2. Köt: 978-606-8178-03-5

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Lexiconul literaturii maghiare.

 

3

[Autor]

Simonffy Katalin

 

[Titlu]

Képnyelv – szónyelv

 

[Titlu în lb. română]

Limbaj vizual versus limbaj text

 

[Subtitlu]

Szemiotikai modell tévéműfajok elemzésére

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

12,18 coli tipografice, 195 pagini, broşat

 

[ISBN]

978-973-26-0977-4

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

Opus-Múre

 

[Descriere]

Carte născută dintr-o lucrare de doctorat: descrie un model semiotic pentru analiza televiziunii ca media.

 

4

[Autor]

Móhandász Karamcsand Gándhi

 

[Titlu]

Hind Szvarádzs, avagy az indiai önkormányzat

 

[Titlu în lb. română]

Hind Svaraj sau autoguvernarea din India

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

5,284 coli tipografice, 208 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0989-7

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

Téka

 

[Descriere]

Studiul adnotat al lui Mahatma Gandhi despre autoguvernarea Indiei, cu prefaţa îngrijitorului Szenkovics Dezső.

 

5

[Autor]

Pap Ferenc – Winkler Judit

 

[Titlu]

Erdélyi éremművesség a 16-18. században

 

[Titlu în lb. română]

Monede şi medalii din Transilvania

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

monografie

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

11,971 coli tipografice, 220 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0992-7

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Monografia istoriei monedelor şi medaliilor din Transilvania.

 

6

[Autor]

Kultsár István

 

[Titlu]

Tudósítások és Hasznos Mulatságok

 

[Titlu în lb. română]

Lecturi distractive. O revistă din secolul al 18-lea

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

monografie

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

21,25 coli tipografice, 340 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-1000-8

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

Téka

 

[Descriere]

Cartea conţine o culegere de texte dintr-o revistă maghiară importantă de la începutul sec. 19. Ediţia este adnotată, cu studiul introductiv al îngrijitorilor, cu explicaţii de cuvinte.

 

7

[Autor]

Verestóy Zita

 

[Titlu]

A predikatív struktúra a magyar és a román nyelvben

 

[Titlu în lb. română]

Structura predicativă în limba maghiară şi în limba română

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

lingvistică

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

15 coli tipografice, 239 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0978-1

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

Opus

 

[Descriere]

Cartea născută dintr-o disertaţie de doctorat este un studiu lingvistic comparativ despre structura predicativă în limba maghiară şi în limba română.

 

8

[Autor]

Balázs Sándor

 

[Titlu]

Román képviselet a dualista Magyarország parlamentjében

 

[Titlu în lb. română]

Reprezentarea românească în parlamentul Ungariei dualiste

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

istoriografie

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

33/vol. coli tipografice, 468+323+322 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-0940-8

(vol. 1: 978-973-26-0951-4, vol.2: 978-973-26-0952-1, vol.3: 978-973-26-0953-8)

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea este un studiu amplu despre activitatea parlamentarilor români în parlamentul Ungariei dualiste. Lângă studiul istoriografic adnotat bogat cartea conţine o culegere a discursurilor acestor parlamentari.

 

9

[Autor]

Erwin Gáll – Balázs Gergely – Szilárd Gáll

 

[Titlu]

La răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X-XIII

 

[Titlu în lb. română]

 

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

arheologie

 

[Coperta]

 

[Date tehnice]

 17,5 coli tipografice, 210 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-1014-5

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea conţine date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X-XIII.

 

10

[Autor]

Szabó Károly

 

[Titlu]

Napló és tanulmányok

 

[Titlu în lb. română]

Jurnal şi studii

 

[Subtitlu]

 

 

[Gen]

studii

 

[Coperta]

Matei László

 

[Date tehnice]

 12,87 coli tipografice, 206 pagini, legat

 

[ISBN]

978-973-26-1003-9

 

[An apariţie]

2010

 

[Colecţie ştiinţifică]

 

 

[Descriere]

Cartea conţine jurnalul şi studiile adnotate şi îngrijite ale lui Szabó Károly, primul profesor de istorie al Universităţii Francisc Josif din Cluj-Napoca.

 

Az oldal üzemeltetője:
Kriterion Könyvkiadó
Copyright© 2009
KRITERION
Minden jog fenntartva.